همزمان با سراسر كشور:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز راهپیمایی با شکوه ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان درمهريزبرگزار شد.


photo_2017-11-05_08-54-54.jpg photo_2017-11-05_08-54-51.jpg photo_2017-11-05_08-54-47.jpg photo_2017-11-05_08-54-40.jpg photo_2017-11-05_08-54-36.jpg photo_2017-11-05_08-54-33.jpg photo_2017-11-05_08-54-29.jpg photo_2017-11-05_08-54-08.jpg photo_2017-11-05_08-54-04.jpg photo_2017-11-05_08-53-45.jpg photo_2017-11-05_08-53-56.jpg photo_2017-11-05_08-53-42.jpg photo_2017-11-05_08-53-38.jpg photo_2017-11-05_08-53-34.jpg photo_2017-11-05_08-53-30.jpg photo_2017-11-05_08-53-06.jpg photo_2017-11-05_08-53-02.jpg photo_2017-11-05_08-52-54.jpg photo_2017-11-05_08-52-51.jpg photo_2017-11-05_08-52-43.jpg photo_2017-11-05_08-52-29.jpg photo_2017-11-05_08-52-43.jpg photo_2017-11-05_08-52-51.jpg photo_2017-11-05_08-52-54.jpg photo_2017-11-05_08-53-02.jpg photo_2017-11-05_08-53-06.jpg photo_2017-11-05_08-53-30.jpg photo_2017-11-05_08-53-34.jpg photo_2017-11-05_08-53-38.jpg photo_2017-11-05_08-53-42.jpg photo_2017-11-05_08-53-45.jpg photo_2017-11-05_08-53-56.jpg photo_2017-11-05_08-54-04.jpg photo_2017-11-05_08-54-08.jpg photo_2017-11-05_08-54-29.jpg photo_2017-11-05_08-54-36.jpg photo_2017-11-05_08-54-40.jpg photo_2017-11-05_08-54-47.jpg photo_2017-11-05_08-54-51.jpg photo_2017-11-05_08-54-54.jpg photo_2017-11-05_09-06-17.jpg
Yes