باحضور بخشدارمرکزی مهریز:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز ونقل از بخشداري مركزي مهريز،باحضور بخشدارمرکزی مهریزاززحمات مهدی خراسانی وعلی زارع خورمیزی به ترتیب دهیاروسرپرست دهیاری روستای گردکوه تقدیر و مجتبی خراسانی به عنوان دهیارجدیداین روستا معرفی شد