باحضور بخشدارمرکزی مهریز:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز ونقل از بخشداري مركزي مهريز،باحضور بخشدارمرکزی مهریزاززحمات مهدی خراسانی وعلی زارع خورمیزی به ترتیب دهیاروسرپرست دهیاری روستای گردکوه تقدیر و مجتبی خراسانی به عنوان دهیارجدیداین روستا معرفی شد


photo_2017-07-03_12-14-59.jpg photo_2017-07-03_12-14-56.jpg photo_2017-07-03_12-14-56.jpg photo_2017-07-03_12-14-48.jpg photo_2017-07-03_13-04-11.jpg