رئیس ثبت احوال شهرستان مهریز

خدمات شناسنامه‌ای تا انتخابات طی دو نوبت در مهریز ارائه می‌شود

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان مهریز از ارائه خدمت در دو نوبت صبح و عصر به‌صورت مستمر در هفته انتخابات در این اداره خبر داد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز مهدی مصدق از ارائه خدمت در حوزه خدمات سجلی در دو نوبت صبح و عصر در هفته انتخابات از 23 بهمن الی 1 اسفند خبر داد و اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به‌روز برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، به‌منظور انجام تکلیف قانونی مقرر به‌عنوان یکی از اعضاء ستاد و عوامل اجرایی برگزاری انتخابات و همچنین ایجاد زمینه مشارکت حداکثری حضور مردم شریف شهرستان در انتخابات، ترتیبی اتخاذشده تا در هفته منتهی به‌روز انتخابات به‌صورت مستمر و از ابتدای وقت اداری تا ساعت ۵ عصر ، اداراه شهرستان دایر و به مردم شریف مهریز خدمات هویتی اعم از تعویض شناسنامه و تحویل کارت هوشمند ملی و ... ارائه کنند.

رئیس اداره ثبت احوال مهریز با تأکید بر داشتن شناسنامه برای حضور در انتخابات گفت: در شرایط عادی صدور شناسنامه المثنی نیازمند حدود یک ماه زمان است، اما با تمهیدات پیش‌بینی‌شده در سازمان ثبت‌احوال کشور و توجه به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبر، شناسنامه المثنی خارج از نوبت جهت مراجعین صادر خواهد شد.