صبح امروز با رياست سيد محمد رستگاري  فرماندار مهريز و كارشناسان پدافند غير عامل استان و شهرستان   جلسه راه اندازي شوراي پدافند غير عامل شهرستان مهريزدر محل فرمانداري  برگزار شد .
به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز اين جلسه به منظور راه اندازي شوراي پدافند غيرعامل شهرستان درجهت طرح و بررسي تبيين وظايف كلي ، شكل دهي ، لزوم تشكيل جلسات هر دوماه يكبار،برگزاري دوره هاي آموزشي، توجيه سياستهاي كلان و بومي ساري  پدافند غير عا مل در شهرستان برگزار شد .