ثبت نام دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور مهریز آغاز شد

ثبت نام دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور آغاز شد.
1- کارشناسی از 8 دی 1389 تا 15 دی 1389
2- کارشناسی ارشد از 21 دی 1389 تا 26 دی 1389
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور مهریز مراجعه کنید.