بی بهره بودن شهرک صنعتی مهریز از نعمت گاز، اساسی ترین مشکل کارخانجات این شهرک است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار مهریز همراه با مسئولین شهرک صنعتی این شهرستان از کارخانجات کاشی مهسرام ، کاشی اطلس، شرکت سیمین الیاف و شرکت فرآورده های لبنی مصفا بازدید و در جلسه ای با حضور هیئت مدیره شهرک صنعتی در جریان مشکلات و کمبودهای این شهرک  قرار گرفت.
بی بهره بودن شهرک صنعتی مهریز از نعمت گاز اساسی ترین مشکل کارخانجات این شهرک است که قرار شد طی جلسه ای با مسئولین استان این مشکل اساسی بررسی شود.