فرماندار مهریز

برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمنداز سوی دهیاران

رضا زارع زاده در جمع دهیاران و روسای شوراهای روستاها افزود: انتخابات مهمترین اتفاق در کشور به‌شمار می‌رود و رعایت اصل بی‌طرفی در این عرصه برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند از سوی مسئولان بویژه شوراها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها ضروری است.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز رضا زارع زاده در نشست با دهیاران و روسای شورا‌های اسلامی روستا‌ها بر لزوم رعایت اصل بی طرفی تأکید کرد و حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی را موجب ناامیدی دشمن دانست.
مقام عالی دولت در شهرستان افزود: انتخابات مهمترین اتفاق در کشور به‌شمار می‌رود و رعایت اصل بی‌طرفی در این عرصه برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند از سوی مسئولان بویژه شوراها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها ضروری است