شهروند گرامي
با سلام و عرض ادب
چنانچه شما به  عنوان يك شهروند آگاه با حس مسووليت اجتماعي از سو جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي، منابع طبيعي و محيط زيست، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي در سطح شهرستان داريد، مي‌توانيد  شكايت و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات را با توجه  و رعايت نكات زير به سامانه رسيدگي به شكايات و اعلامات بازرسي فرمانداري ارسال نماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود.
لازم به ذکر است امکان ارسال اینترنتی تخلف و سوء جریان در فرمهای مخصوص هنوز محقق نشده و مقدمات آن در حال انجام می باشد که امیدواریم در آينده اي نزديك راه اندازی شود .
 روشهای ارسال گزارش:
مکاتبه : ارسال گزارش به آدرس
 استان یزد - شهرستان مهریز- بلوار هفتم تیر - کدپستی 8981934965

نمونه برگه گزارش تخلفات

Image result for ‫دانلود فارسي‬‎
فاکس گزارشات محرمانه:
 03532523043-03532528686
فاکس گزارشات عادی:
03532523044
 گزارشات شفاهی به صورت تلفنی:
 03532522008 خانم حسینی منش 
حضوری :
تحویل گزارشات عادی به دبیرخانه عادی فرمانداری و تحویل گزارشات محرمانه به دبیرخانه محرمانه( حراست) فرمانداری و مراجعه به واحد بازرسی فرمانداری و پیگیری موضوع