اطلاعیه

به اطلاع همشهریان محترم می رساند تعداد دو دستگاه مینی بوس یارانه ای که شهرستان تعلق گرفته آماده واگذاری می باشد ، لذا متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند حداکثر تا شنبه 18 دی ماه 89 به سازمان حمل و نقل همگانی مهریز واقع در شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 5227776  تماس حاصل نمایند.
گفتنی است بهای هر ماشین تا تاریخ فوق باید به حساب مربوطه واریز گردد.