از نخستین ساعات بامداد امروز، صندوق های اخذ رای در شهرستان مهریز تحویل نمایندگان فرماندار شد .

از نخستین ساعات بامداد امروز جمعه ۲ اسفند ، کار تحویل صندوق های اخذ رای برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تحویل نمایندگان فرماندار در شهرستان مهریز شد .

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات شهرستان مهریز، از نخستین ساعات بامداد امروز جمعه ۲ اسفند ، کار تحویل صندوق های اخذ رای برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تحویل نمایندگان فرماندار شد .

 

ک hh