به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز :در این همایش ازفرهنگیان و دانش آموزان برگزیده استانی  سه دوره پرسش مهر ریاست جمهور ی محترم که 10 نفر از فرهنگیان و نیز 34 نفر از دانش آموزان حائز رتبه های اول تا سوم استان را کسب نموده بودنددرفرمانداری شهرستان تجلیل  شد .

در پایان نیز جوایز نفرات برگزیده کتاب و کتابخوانی که با همکاری اداره کتابخانه ها و آموزش و پرورش برگزار شده بود نیز اهدا شد.


photo_2017-07-31_12-03-09.jpg photo_2017-07-31_12-03-01.jpg photo_2017-07-31_12-02-57.jpg photo_2017-07-31_12-02-01.jpg photo_2017-07-31_12-02-39.jpg photo_2017-07-31_12-02-46.jpg photo_2017-07-31_12-02-49.jpg
Yes