گزارش تصويري :

آیین مهر عاطفه ها در کلیه مدارس مهریز و به صورت نمادین با حضور امام جمعه مهریز،معاونت فرمانداری ،بخشدار مركزي و جمعی از مسئولین شهرستان در دبستان استثنایی انفاق مهریز برگزار شد.


photo_2017-10-15_12-29-52.jpg photo_2017-10-15_12-29-49.jpg photo_2017-10-15_12-29-43.jpg photo_2017-10-15_12-29-35.jpg photo_2017-10-15_12-29-31.jpg photo_2017-10-15_12-29-26.jpg photo_2017-10-15_12-29-19.jpg photo_2017-10-15_12-29-13.jpg photo_2017-10-15_12-29-10.jpg photo_2017-10-15_12-29-06.jpg photo_2017-10-15_12-29-03.jpg photo_2017-10-15_12-29-00.jpg photo_2017-10-15_12-28-56.jpg photo_2017-10-15_12-28-43.jpg photo_2017-10-15_12-28-32.jpg
Yes