فرماندارمهریز گفت: حدود 92 درصد جمعیت این شهرستان زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و در طول سال از خدمات مختلف این بیمه استفاده می کنند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز :سیدمحمد رستگاری  در دیدار سرپرست  و کارشناسان تامین اجتماعی مهریز افزود: در شهرستان مهریز 13 هزار و 900 بیمه شده اصلی و 38 هزار بیمه شده تبعی تامین اجتماعی وجود دارد.
وی ادامه داد: در سال گذشته انواع خدمات در قالب تعهدات کوتاه و بلندمدت و بیمه بیکاری در مجموع به ارزش افزون بر 250 میلیارد ریال به بیمه شدگان زیرپوشش ارائه شده است.
فرماندار مهريز  تکمیل و تجهیز درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان مهریز را بخاطر تعداد قابل توجه بیمه شدگان و موقعیت این شهرستان در کنار جاده اصلی کشور خواستار شد.
محمد رضا خانی رئیس اداره تامین اجتماعی مهریز نیز در این دیدار بر تداوم تعامل با بخش های مختلف برای ارائه خدمات بهتر به مردم و بیمه شدگان تاکید کرد و پیگیری برای ساخت درمانگاه و اجرای طرح های رفاهی و فرهنگی برای افراد زیرپوشش را از اولویت امسال این اداره عنوان کرد.