53 رتبه زیر هزار در کنکور سراسری89 ، باز هم افتخاری برای مهریز
رئیس آموزش و پرورش مهریز گفت: 53 دانش آموز مهريزي در کنکور امسال رتبه هاي زير يک هزار را کسب کردند.
سيد جليل عقيلي " افزود :از اين تعداد 37 نفر را دانش آموزان پسر و بقيه را دختران تشکيل مي دهد.   
وي اضافه کرد: يک نفر رتبه تک رقمي ، هفت نفر رتبه دو رقمي و بقيه هم رتبه هاي سه رقمي امسال را بدست آوردند. 
عقيلي خاطر نشان کرد: در کنکور پارسال 
۳۴
نفر از داوطلبان اين شهرستان موفق به کسب رتبه هاي زير يک هزار شده بودند. 
وي افزايش کسب رتبه هاي زير يک هزار در کنکور امسال را مديون تلاش مضاعف دبيران و مديران ، برنامه ريزي هاي معاون آموزشي ، برگزاري دوره هاي آموزشي ، توجيهي و فوق برنامه و همچنين فعاليت جدي خانواده ها و دانش آموزان عنوان نمود. 
مدير آموزش و پرورش مهريز تاکيد کرد: در کنکور امسال 811 نفر داوطلب شرکت کردند که خوشبختانه بيش از 95 درصد آنها مجاز به انتخاب رشته شده اند. 
وي از همکاري و تلاش مجددانه همه دست اندرکاران آموزشي اين مديريت و ساير مديران اجرايي شهرستان در امر برگزاري کنکور موفق امسال قدرداني نمود.
وی در پایان اسامی دانش آموزان افتخارآفرین به همراه رتبه های آنان را به شرح زیر اعلام نمود:
رشته انسانی
   نام ونام خانوادگی                         رتبه                             
1)یاسرشفیعی                               10                       
2)علیرضاطحان                                13               
3) مهدی غلامی زاده                       41
۴) رضا کفاش                                 ۶۰
۵)الهام زارعزاده                              107                                
۶)سعید شفیعی                           120                      
۷)بهروزحسینی پور                         123                      
۸)میثم کرمی                                157   
۹)علی مهدی زاده                          183
۱۰)زهرا زارع بیدکی                          206
1۱)فاطمه ولی الهی                       261
۱۲)فرزانه شیخ پور                          268   
۱۳)رضا خواجه مهریزی                     ۲۹۱                             
1۴)محسن خراسانی                      296
1۵) زهرا ابویی                               298
1۶) سمیرا شمس                         330
1۷) حامد کرمی                             348
۱۸) محبوبه دهقان                          364   
۱۹) علیرضا ایزدی                           379
۲۰) بهناز یقینی                             395
۲۱) حمیدرضازارع بیدکی                 444   
2۲) اعظم دهقان                           492
۲۳) سید یحیی حسینی                 516
2۴) سید جمال الدین طباطبایی        543
2۵) محسن زارع بیدکی                   700 
۲۶) زهرا فرهادی راد                        ۷۳۸  
رشته تجربی
۲۷) ابوالفضل ابویی                          5
۲۸) فاطمه زارع بیدکی                     17
2۹) محمد فرهمند                          30
۳۰) مینا صباغیان                            200
۳۱) علیرضا بابایی زاده                     250
۳۲) محمدعلی فلاح مدواری              264
3۳) میلاد حاضری                           420
3۴) رضا دهقانیزاده                           448
3۵) رضا دهقانیزاده                           465
3۶) محمدمهدی ابویی                      470
3۷) فریبا دهقانیزاده                         507
3۸) ناهید ابراهیمی                         798
3۹) شهاب الدین شفیع                    829
۴۰) فریبا عبدالعظیمی                    861                                                   
 
رشته ریاضی
۴۱) صابر کاظمی نسب                                       73
4۲) محمد سعید عطایی                    109
4۳) سید علی حیدری                      190
4۴) سید مجتبی محمودی میمند        290
4۵) محمدرضا زارع بیدکی                  310
4۶) سید محمدامین طباطبایی            290
4۷) علیرضا کمالیان                         550
4۸) عباس زارع سروی                      619
4۹) سمیه میروکیلی                        635
۵۰) مرتضی تیموریان                        678
۵۱) سجاد نجفی                            683
5۲) سیدیوسف کمالیان                    997
رشته زبان
5۳) نگار غفاری                                639