به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،ماموران سرشماری کشاورزی شهرستان مهریزبه همراه کارشناسان  برای آمادگی کامل و آشنا شدن با چگونگی فرایند آمار گیری بصورت آزمایشی در عملیات میدانی در روستای عصمت آبادخورمیز شرکت کردند.