گزارش تصویری از استقبال دوچرخه سواران مهریزی از کاروان غزه