پیشگیری ازتخلف مهمترین وظیفه هیات بازرسی انتخابات است

مسعود شریعتی : پیشگیری از بروز تخلف در برگزاری انتخابات مهمترین وظیفه راهبردی است که هیات بازرسی انتخابات تا پایان روز رأی گیری دنبال می نماید.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز مسعود شریعتی در نشست با اعضای هیات بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مهریز افزود: هیات بازرسی به عنوان نماینده وزیرکشور ماموریت بازرسی و کنترل عملکرد دستگاه های اجرایی در ایام برگزاری انتخابات را دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد افزود: به مردم شریف مهریز اطمینان داده می شود براساس رسالتی که هیات بازرسی انتخابات بر دوش دارد تمام توان خود را بر برگزاری سالم انتخابات و حفظ حق الناس متمرکز خواهد کرد.

عضو هیات بازرسی استان یزد خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم هیات بازرسی انتخابات امانتداری و رعایت بی طرفی در برگزاری انتخابات است .

شریعتی بیان داشت: دیگر وظیفه مهم هیات بازرسی انتخابات، کنترل جریان انتخابات در شهرستان و حصول اطمینان از انجام صحیح و دقیق به موقع وظایف قانونی است که در این مسیر باید بر روند عملکرد دستگاه های اجرایی و برگزارکنندگان انتخابات جهت حصول اطمینان از برگزاری صحیح انتخابات نظارت دقیق صورت پذیرد.

شریعتی بازرسی