پیام تبریک فرماندار مهریز به مناسبت فرا رسیدن روز ملی روابط عمومی و ارتباطات

فرماندار شهرستان مهریز در پیامی، فرا رسیدن هفته روابط عمومی را به کارمندان و فعالان عرصه علم ارتباطات و دست اندرکاران آن تبریک گفت. ‎

پیام تبریک فرماندار مهریز به مناسبت فرا رسیدن روز ملی روابط عمومی و ارتباطات

فرماندار شهرستان مهریز در پیامی، فرا رسیدن هفته روابط عمومی را به کارمندان و فعالان عرصه علم ارتباطات و دست اندرکاران آن تبریک گفت. ‎


در متن پیام زارع زاده مهریزی آمده است:

روابط عمومی به عنوان یک سازمان منسجم و هدفمند، با تلاش آگاهانه، برقراری ارتباط دوسویه، ارتباط بین مدیران و کارکنان، مردم و مخاطبان سازمان، ارائه پیام های روشن، دقیق و شفاف، برنامه ریزی کاربردی و اقدامات عملی و قابل اجرا ، نقش ارزنده ای در شناخت و هدایت افکار عمومی به سمت اهداف مورد نظر سازمانی دارد.

اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع ‌رسانی در همه عرصه‌ ها پیشتاز است، دو چندان شده به گونه ای که موفقیت سازما‌ن ها، ادارات و شرکت ها و دوام آنان در عرصه ‌ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی ‌ها وابسته است.

اینجانب، ضمن تبریک ٢٧ اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی به دست اندرکاران این حوزه، امیدوارم روابط عمومی های شهرستان مهریز همواره با اطلاع رسانی خدمات انجام شده، ارتباط دو سویه و تعامل با اصحاب رسانه، سنجش و جلب افکار عمومی، کسب تفاهم متقابل، قائل شدن جایگاهی ویژه برای مردم و خواسته ها و نظرات آنان، مخاطب محوری و پاسخگویی، ترویج اخلاق حرفه ای اطلاع رسانی و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی مؤید و پیروز باشند.

رضا زارع زاده مهریزی
فرماندار شهرستان مهریز