همایش توجیهی آموزشی مددجویان بهزیستی شهرستان مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، این همایش با حضور بیش از دویست نفر از مددجویان بهزیستی مهریز و در محل سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان و به منظور توجيه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها و كنترل و مديريت بر مصرف يارانه‌هاي واريز شده به حساب مدد‌جويان تحت حمايت و درباره نحوه استفاده از يارانه‌هاي نقدي و همكاري در اجراي اين طرح براي مددجويان مهریزی برگزار  شد.
کارشناسان آب، برق، گاز و تلفن جملاتی در مورد چگونگي كاهش مصرف آب برق گاز و همچنين نحوه اخذ وجوهات يارانه‌هاي نقدي واريزي به حساب آنان و مديريت بر هزينه آن ایراد نمودند.
در این همایش مددجویان با ضرورتها و آثارطرح هدفمند کردن یارانه ها نیز آشنا شدند.
گفتنی است در شهرستان مهریز بیش از 1700 نفر مددجو تحت نظر اداره بهزیستی این شهرستان می باشند.