به گزارش روابط عمومی فرمانداري مهريز به نقل  ازاداره کل امورمالیاتی استان یزد، منوچهر اسدی از نامگذاری دومین پارک در استان به نام ارمغان مالیات خبر داد و اظهار داشت: تلاش در جهت رشد و اشاعه فرهنگ مالیاتی در کشورمی تواند تاثیر مهمی در کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای دولت داشته باشد 
وی با بیان اینکه بدون اعتلای فرهنگ مالیاتی هیچ نظام مالیاتی‌ای اثربخشی مناسبی نخواهد داشت تصریح کرد: باید این باور عمومی ایجاد شود که مالیات ‌پرداختی از سوی مردم صرف امنیت و رفاه اجتماعی و کارهای عمرانی و زیربنایی می‌شود و مردم خود از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد که تنها در این صورت است که با رغبت و احساس مسئولیت بیشتری اقدام به انجام وظایف قانونی خود می‌کنند. 
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد همچنین تصریح کرد: هنگامی که مودیان هیچگونه آگاهی و اطلاعی از نحوه هزینه مالیات‌های پرداختی‌شان نداشته باشند، اجتناب و فرار مالیاتی در جامعه رخ می دهد بنابراین در فرهنگ‌سازی مالیاتی شفاف ساختن موارد مصرف مالیات بسیار ضروری است. 
وی اظهار نمود: در راستای توسعه و اشاعه فرهنگ مالیاتی تاکنون اقدامات خوبی در استان انجام شده که از جمله آن نامگذاری مکانهای عمومی در سطح استان به نام مالیات است که با تعامل موثری که با شهرداری شهرستان مهریز نیز انجام گرفت دومین پارک در استان به نام ارمغان مالیات نامگذاری گردی