معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهریز در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان تاکید کرد:  نهادینه شدن فرهنگ نماز در خانواده، مدارس وجامعه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، جلسه ستاد اقامه نماز مهریز با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و مسئولین شهرستان برگزار شد.
در این جلسه زارع زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهریز گفت: برای اقامه نماز خالصانه باکمک همه دستگاهها برنامه ریزی جامع صورت گیرد و همه پای کار باشند.
وی تاکید کرد: روشهای آموزش به خانواده ها جهت اقامه نماز و دعوت به نماز فرزندان
و نیزراههای آموزش دعوت به نماز ویژه معلمان آموزش و پرورش مورد تاکید و انتظار است که باعث نهادینه شدن فرهنگ نماز در خانواده، مدارس وجامعه خواهد بود.
و در ادامه راهکارهای ترویج فرهنگ نماز در جامعه، اماکن عمومی و ادارات، مدارس و دانشگاه ها و جذب جوانان به مساجد و رفع مشکلات موجود به ویژه فضای مساجد و نمازخانه ها بررسی گردید.