با حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان

مسائل و مشکلات اراضی گلخانه های شهرستان مهریز بررسی شد

با حضور رضا یادگاری مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد ، مشکات معاون اداره کل راه و شهرسازی یزد، زارع زاده فرماندار مهریز مسائل و مشکلات زمین های گلخانه های واقع در اراضی دولتی شهرستان مهریز بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز با حضور رضا یادگاری مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد ، مشکات معاون اداره کل راه و شهرسازی یزد، زارع زاده فرماندار مهریز مسائل و مشکلات زمین های گلخانه های واقع در اراضی دولتی شهرستان مهریز بررسی شد.

رضا زارع زاده فرماندار شهرستان مهریز با بیان اینکه شهرستان مهریز با ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای، جایگاه ویژه‌ای در استان را دارا است افزود: باید تلاش کرد تا مسائل و مشکلات گلخانه داران شهرستان برطرف کرد.

وی افزود تعدادی از گلخانه های شهرستان مهریز که در سال های قبل افتتاح شده در اراضی دولتی این شهرستان قرار دارد که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان مسائل و مشکلات آنان بررسی و قول مساعد جهت رفع مشکلات اتخاذ گردید.