فرماندار مهریز به لزوم آمادگی دستگاه های مرتبط با امر امداد و نجات تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار مهریز نیز آمادگی دستگاه های ذیربط را برای امداد رسانی در حوادث احتمالی در  ایام محرم در اجتماع عزاداران را خواستار شد.
دهقانی کارشناس ستاد مدیریت بحران استان در این جلسه به برخی از وظایف و دستورالعمل دستگاه های امداد و نجات اشاره و ارتقاء سطح مهارت های امداد و نجات، تقویت و نگهداری تجهیزات و کنترل انبارها و کارکرد تجهیزات، تکمیل و احداث سیل بندها، اطلاع رسانی در امر هواشناسی، اطلاع رسانی جهت بهره برداری به موقع  محصولات کشاورزی، استقرار نیروها در جاده های پر تردد با امکانات لازم، تقویت تیم های کشیک و اطلاع رسانی و هماهنگی حوادث را از مهمترین این وظایف خواند.
در این جلسه نیز قرار شد مانور امداد و نجات بدون اطلاع قبلی دستگاه های مربوطه و بدون تعیین زمان قبلی جهت مشخص شدن میزان آمادگی دستگاه ها برگزار شود.