فرماندار مهریز بر کیفیت داشتن و مرغوبیت کالاها در نمایشگاه بهاره در این شهرستان تاکید کرد

کیانی مقدم فرماندار مهریز در جلسه بازرسی و نظارت بر قانون هدفمندسازی یارانه ها که با حضور اعضا در محل فرمانداری برگزار شد
ضمن تاکید بر اولویت داشتن اصناف شهرستان در امر فروش کالاها در نمایشگاه بهاره در این شهرستان گفت: کالاهایی که در نمایشگاه بهاره به فروش می رسد باید از مرغوبیت و کیفیتی مطلوب برخوردار باشد، وی از مسئولین برپایی این نمایشگاه خواست تا نقاط ضعف این نمایشگاه را به حداقل برسانند تا رضایت مردم بصورت کامل جلب شود.
در ادامه نیز مسئولین از کمبود سهمیه آذوقه دام شهرستان انتقاد و اظهارداشتند : شهرستان مهریز با تولید روزانه 135 تن شیر اولین قطب تولید شیر استان را تشکیل می دهد و می بایست از سهمیه بیشتری در آذوقه دام برخوردار باشد.
گفتنی است میزان مصرف جو و سبوس دام شهرستان در مقایسه با میزان سهمیه شهرستان به کمتر از یک دهم می رسد.
فرماندار مهریز در پایان نیز پیگیری مشکل سوخت گلخانه ها را از مسئولین شهرستان خواستار شد.