به مناسبت هفته ملي كودك:

به گزاررش روابط عمومي فرمانداري مهريز؛سید محمد رستگاری فرماندار  مهریز به همراه مسئولین شهرستان روز گذشته به مناسبت هفته ملی کودک با حضور در بیمارستان فاطمه الزهراي مهریز از کودکان بستری در این بیمارستان عیادت کردند.