عطش ثبت‌نام در انتخابات مجلس/ تعداد داوطلبان بیشتر از دوره قبل شد / شغل داوطلبان انتخابات مجلس در حوزه مهریز چیست؟

رئیس هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان مهریز گفت: با پایان مهلت قلنونی زمان ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، 50 نفر در مهریز ثبت نام کردند که تعداد 48 نفر مرد (96 درصد) و تعداد 2 نفر زن(4درصد) هستند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز ، رضا زارع زاده رئیس هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان مهریز گفت: با پایان مهلت قانونی زمان ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی،  50 نفر در شهرستان مهریز ثبت نام کردند که تعداد 48 نفر مرد (96 درصد) و تعداد 2 نفر زن(4درصد) هستند.

رضا زارع زاده مهریزی افزود: از نظر تحصیلات 9 نفر دارای مدرک دکتری و 34 نفر فوق لیسانس ،4 نفر دارای مدرک لیسانس و 3 نفر تحصیلات حوزوی  دارند.

زارع زاده تصریح کرد: داوطلبان از نظر سوابق کاری 15 نفر کارمند، 8 نفر بازنشسته، 4 نفر فرهنگی، 8 نفر شغل آزاد ، 7 نفر استاد دانشگاه ، 3 نفر پزشک، 3 نفر روحانی و 2 نفر سایر مشاغل هستند.

به گفته وی از نظر گروه سنی 10 نفر در رده سنی ۳۰ تا ۳۵ سال، 5 نفر در رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال، 12 نفر در رده سنی ۴۱ تا ۴۵ سال، 5 نفر در رده سنی ۴۶تا۵۰ سال، 11 نفر در رده سنی ۵۱ تا ۵۵ سال، 4 نفر در رده سنی ۵۶ تا ۶۰ سال، سه نفر ۶۱ تا ۶۵ سال هستند.

شایان ذکر است 5 نفر از این تعداد در ستاد انتخابات وزارت کشور ثبت نام کرده‌اند.

در دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی 44 نفر در حوزه انتخابیه مهریز ثبت نام کرده بودند.