فرماندار مهریز

شاهد مشارکت بسیار خوبی در انتخابات خواهیم بود

رضا زارع زاده : با تاکید بر اینکه شاهد مشارکت بسیار خوبی در انتخابات خواهیم بود، اظهار کرد: «مردم ایران خلاف آن چیزی که دشمن و رسانه‌های بیگانه می‌خواهند، عمل می‌کنند. بیگانگان همیشه اتفاقاتی از قبیل عدم حضور مردم در انتخابات را می‌خواهند، که مردم همیشه عکس این را عمل کردند.»

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز رضا زارع زاده در آیین تجلیل از ورزشکاران و قهرمانان شهرستان با تاکید بر اینکه شاهد مشارکت بسیار خوبی در انتخابات خواهیم بود، اظهار کرد: «مردم ایران خلاف آن چیزی که دشمن و رسانه‌های بیگانه می‌خواهند، عمل می‌کنند. بیگانگان همیشه اتفاقاتی از قبیل عدم حضور مردم در انتخابات را می‌خواهند، که مردم همیشه عکس این را عمل کردند.»

فرماندار مهریز با تاکید بر اینکه «حتما در مهریز مشاکت بالا خواهد بود» خاطرنشان کرد: مردم در این دوره هم با حضور در پای صندوق‌های رأی عکس خواسته رسانه‌های بیگانه عمل می‌کنند، لذا مشارکت بسیار بالایی، در پیش روی خواهیم داشت.

مقام عالی دولت در مهریز افزود مشارکت بالا، از واژگان کلیدی است که در طول انتخابات های گذشته در مورد مردم ایران به کار برده شده است. هرچند در این دوره از انتخابات بر مشارکت حداکثری مردم  در مقابل فشار حداکثری آمریکا و اروپا تاکید می‌شود اما این مشارکت، همواره تاریخ ساز بوده و به این دوره و دوره های قبلی نیز محدود نخواهد شد. هرچند بسیاری به درصدهای حضور مردم توجه و سعی می‌کنند، آمار آن را کاهش و افزایش دهند. اما مشارکت مردم چشمگیر و تعیین کننده بوده و خواهد  بود.