سامانه جدید و مکانیزه صدور شناسنامه بزرگسال در شهرستان مهریز افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، مهندس طباطبایی مدیر کل اداره ثبت احوال استان ویژگی های این سامانه را چنین نام برد :

ضریب امنیتی بالا،عدم امکان جهل و سوء استفاده از آن ،قطعی کوچکتر از شناسنامه های قبلی که امکان جابجایی و حمل و نقل آن راحت تر است، چاپ عکس بصورت مستقیم روی این شناسنامه، پوشش و سلفونی روی صفحه اول این شناسنامه، انتشار شماره ملی بصورت بارکد در این شناسنامه،  مهندس طباطبایی گفت : شهرستان مهریز چهارمین شهرستانی است که این سامانه در آن افتتاح و راه اندازی شد.
وی تصریح کرد : در حال حاضر امکان صدور این شناسنامه ها برای عموم افراد با توجه به این خط تولید امکان ندارد و این سامانه بر اساس برش زنی و یا مقطعی که اعلام خواهد شد شهروندان به ادارات ثبت احوال مراجعه و شناسنامه های جدید صادر خواهد شد.
وی گفت : طی دوره ای سه یا چهارساله تمامی شناسنامه های شهرستان تعویض خواهد شد.
منصوراسماعیل زاده رئیس اداره ثبت احوال مهریز نیز گزارشی از عملکرد این اداره را ارائه نمود و گفت :

این اداره دارای 106049 برگ سند ولادت می باشد که از این تعداد 85902 برگ مربوط به قبل از سال 68 و 20147 برگ سند مربوط به بعد از سال 68 می باشد.
این اداره نیز دارای 32794 برگ سند فوت که تعداد 30538 برگ مربوط به قبل از سال 68 .و 2256 برگ سند فوت مربوط به بعد از سال 68 می باشد.
در بدو افتتاح این سامانه در مهریز نیز شناسنامه ی جدید حجت الاسلام برهان امام جمعه مهریز ،دو تن از جانبازان و یکی از خیرین مهریزی آماده و به آنان تحویل داده شد.