سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت «سامد»

با افتتاح این سامانه مردم سراسر کشور می توانند از طریق تماس با شماره 111 و همچنین به طور حضوری و اینترنتی مشکلات و موضوعات خود را با مسؤولان و دولتمردان در میان بگذارند.

سامانه الکترونیک ارتباط مردم با دولت به نام «سامد» با حضور دکتر محمود احمدی نژاد به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،با افتتاح این سامانه مردم سراسر کشور می توانند از طریق تماس با شماره 111 و همچنین به طور حضوری و اینترنتی مشکلات و موضوعات خود را با مسؤولان و دولتمردان در میان بگذارند.سامانه سامد این قابلیت را دارد که پس از گرفتن اطلاعات و انجام کارهای کارشناسی، نیازهای مردم را به دستگاه ها و وزارتخانه های مربوطه ارجاع دهد.
این سیستم همچنین قابلیت پیگیری و نظارت برای انجام کارهای اجرایی را دارد و متقاضیان نیز می توانند با مراجعه به این سیستم، از آخرین وضعیت نامه خود باخبر شوند.سیستم سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت در حال حاضر در سراسر کشور در تمامی استان ها برقرار است و مردم سراسر کشور می توانند از طریق این سامانه مشکلات و موضوعات خود را با دولتمردان در میان بگذارند.