فرماندارمهریز:

به گزارش روابط عمومی فرمانداري مهریز سيد محمد رستگاري در این نشست گفت: راه توسعه آموزش و پرورش توجه به امر پژوهش و تحقیق است.

فرماندار مهريز افزود: دانش آموزان امروز و دانشمندان آينده كشور بايستي ديد نويني به امر تحصيل و آموزش و پژوهش داشته باشند تا بتوانند توسعه كشور را فراهم نمايند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز نیز در این نشست با بیان اهمیت جایگاه پژوهشسرا در جهت هدایت صحیح استعدادهای دانش آموزان گفت: با عنایت به رسالت آموزش و پرورش در زمینه شناسایی و شکوفایی استعدادها و ارتقای شایستگی های دانش آموزان و در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند راهبری کشور در امور نخبگان پژوهشسرای دانش آموزی در شهرستان فعالیت می کند

سید علی کارآموز تقویت و تعمیق فرهنگ مطالعه، تحقیق و پژوهش های فردی و گروهی در بین دانش آموزان،شناسایی، جذب و هدایت دانش آموزان مستعد و علاقه مند متناسب با نیازهای کشور، تلفیق دانش نظری و فعالیت های عملی و کاربردی، تسهیل دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی، پژوهشی و فناوری، پرورش خلاقیت و تقویت بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان و معلمان، حمایت از دانش آموزان و هنر جویان پژوهشگر برتر و کارآفرین و ایجاد زمینه و تقویت انگیزه حضور مؤثر دانش آموزان مستعد در عرصه های علمی، فرهنگی، هنری و فناوری در سطح ملی و بین المللی را از مهم ترین اهداف پژوهشسرا ذکر نمود که باید همه جهت نیل به این اهداف تلاش کنیم.

حسین ابوئی مدیر پژوهشسرای دانش آموزی مهریز در ابتدای این جلسه گزارشی از فعالیتها و مسائل و مشکلات پژوهشسرا ارائه نمود.

در ادامه اعضای هیات امناي پژوهش سرا به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و در پایان از کلاسها و آزمایشگاههای این مرکز بازدید شد.