گزارش تصویری شماره دو

حماسه حضور مردم مهریز

مدارس، مساجد و سایر شعبات اخذ رای امروز از پیش از ساعت ۸ صبح میزبان حضور پرشور هموطنان مهریزی در اقصی نقاط شهر بود. حضوری که به گفته اکثریت آنها برای برگزیدن اصلح ترین و عمل به تکلیف شرعی رقم خورده است.

 مدارس، مساجد و سایر شعبات اخذ رای امروز از پیش از ساعت ۸ صبح میزبان حضور پرشور هموطنان مهریزی در اقصی نقاط شهر بود. حضوری که به گفته اکثریت آنها برای برگزیدن اصلح ترین و عمل به تکلیف شرعی رقم خورده است.