حل مشکل کمبود جایگاه سوخت گازوئیل مینی بوس ها و اتوبوس های درون شهری مهریز

در جلسه کمیته حمل و نقل خودرو های درون شهری که با حضور فرماندار، شهردار و نمایندگان آژانس ها، کرایه ها ، تاکسی ها و مینی بوس های درون شهری مهریز در محل شهرداری مهریز برگزار شد و کیانی مقدم فرماندار مهریز در جریان مشکلات و کمبودهای نمایندگان حمل و نقل درون شهری مهریز قرار گرفت.
یکی از مشکلات مطرح شده توسط نماینده مینی بوسهای درون شهری کمبود جایگاه سوخت گیری مینی بوس های درون شهری بود که با دستور فرماندار قرار شد تسریع در عملیات احداث جایگاه سوخت بلوار امام علی (ع) در اولویت کاری زارع رئیس شرکت نفت مهریز قرار گیرد.
کیانی مقدم فرماندار مهریز نیز در خصوص دیگر مشکلات حمل و نقل درون شهری مهریز قول پیگیری به نمایندگان حمل و نقل این شهرستان داد.