به مناسبت هفته عفاف و حجاب، جلسه کارگروه زنان و خانواده شهرستان مهريز  برگزار  شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز ؛ به مناسبت هفته عفاف و حجاب، جلسه کارگروه زنان و خانواده شهرستان مهريز  به رياست معاون فرماندار و اعضاي كارگروه در محل فرمانداري برگزار شد .

در اين جلسه برنامه هاي  هفته عفاف و حجاب توسط اعضاي جلسه مطرح و تصميمات لازم اتخاذ گرديد .