ثبت نام اولین زن داوطلب نمایندگی مجلس در مهریز

در ششمین روز از ثبت نام داوطلبین مجلس یازدهم یک زن و 23 مرد ثبت نام خود را قطعی کردند.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز در ششمین روز از ثبت نام انتخابات مجلس یازدهم ، اولین زن داوطلب نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه مهریز ثبت نام خود را قطعی کرد.
 
وی 43 ساله و اهل مهریز و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی و سابقه حسابداری در چند شرکت و کارخانه را دارد.
 
تاکنون بیست و چهار نفر در حوزه انتخابیه مهریز جهت نمایندگی مجلس یازدهم ثبت نام نموده اند.
 
رل