مردم مهریز در راهپیمایی 22 بهمن با سردادن شعارهای کوبنده «مرگ بر امریکا» و « مرگ بر صهیونیست» ولایتمداری و وفاداری خود را به رهبر معظم انقلاب نشان دادند.


.