بازدید فرماندار مرکز حوزه انتخابیه مهریز از حوزه های تابعه فرعی بزرگترین حوزه انتخابیه کشور شهرستان خاتم

برای انجام مراحل مختلف اخذ رأی و همچنین کمیته های مختلف نظارت بر حسن اجرای کار بیش از ۶٠٠ نفر در شهرستان خاتم آموزش های لازم را کسب کرده اند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات بزرگترین حوزه انتخابیه کشور، رضا زارع زاده در بازدید از شهرستان خاتم تصریح کرد: حضور مردم در صحنه های مختلف موجب شده انقلاب ما به عنوان یکی از مردمی ترین نظام در دنیا شناخته شود.

رئیس بزرگترین حوزه انتخابیه کشور ضمن توصیه به اجرای مرّ قانون در زمان انتخابات افزود: باید با اجرای دقیق قانون مردم را به حضور هرچه بیشتر در انتخابات ترغیب کنیم. 

همچنین رئیس ستاد انتخابات خاتم گفت برای انجام مراحل مختلف اخذ رأی و همچنین کمیته های مختلف نظارت بر حسن اجرای کار بیش از ۶٠٠ نفر آموزش های لازم را کسب کرده اند.

جواد میربهبودی افزود در شهرستان خاتم ٣۶ شعبه اخذ رأی پیش بینی شده که ٢٠ شعبه در بخش مرکزی و ١۶ شعبه در بخش مروست قراردارد.