سيد محمد رستگاري فرماندار مهريز به همراه مهدي دهقان زاده بخشدار مركزي شهرستان از پروژه هاي عمراني  تقاطع منگاباد و زیر سازی راه شاه صفی الدین تا روستای باغدهوک شهرستان بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداري مهريز، فرماندار شهرستان مهريزدر ادامه سلسله بازدید های خود از پروژه های عمرانی به همراه بخشدارمركزي شهرستان از پروژه های عمرانی شهرستان بازدید نمودند .

 فرماندارمهريز در این بازدید با اشاره به روند پیشرفت پروژه هادر شهرستان  گفت : پروژه های عمراني شهرستان پیشرفت خوبی داشته اند و به امید خدا در سال جاری تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تااين پروژه ها تكميل شوند.

سيد محمد رستگاري هدف ازبازديد پروژه های عمرانی شهرستان را، از نزدیک در جریان قرار گرفتن روند پیشرفت فیزیکی آنها و مسائل و مشکلات احتمالی عنوان کرد و افزود : با بررسی مشکلات  و نواقص پروژه ها نسبت به رفع آنها اقدام و اقدامات مقتضی صورت خواهد گرفت.

گفتنی است دراین بازدید بخشدار مركزي مهريز و رييس اداره راه و شهرسازي شهرستان  نیر گزارشی از روند اجرایی پروژه ها ارائه نمودند.