امام جمعه مهریز: شهيد حسين فهميده راه و رسم حضرت قاسم بن الحسن(ع)را ادامه داد و به استقبال شهادت رفت.

وي اضافه كرد: دانش آموزان ما بايد بيش از گذشته در جهت شناخت اهداف و خصوصيات اين شهيد بزرگوار حركت كنند و براي تحقق اهداف او تلاش نمايند.
امام جمعه مهريز تاكيد كرد: هفته بسيج دانش آموزي ، فرصت بسيار مناسبي براي برقراري ارتباط بيشتر با شهید فهمیده و همه شهداي دانش آموز است .
برهان تصريح كرد: بدون شك راه و مرام اين شهيد و همه شهيدان سرفراز دانش آموز تا قيام قيامت الگويي بي بديل براي نسل جوان ما خواهد بود. 
ایشان در ادامه خطبه ها به اهمیت برائت از مشرکین در قبولی اعمال حج اشاره و حج بدون توحید و معرفت الهی را حجی ناقص خواند.