اعضای هیات نظارت انتخابات مجلس در مهریز مشخص شدند

اعضای هیات نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شهرستان مشخص و فعالیت خود را آغاز کردند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز اعضای هیات نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شهرستان مشخص و فعالیت خود را آغاز کردند.

 آقایان  علی جماشی به عنوان مسئول و حمیدرضا شکری و ناصر زارع بیدکی به عنوان عضو در این هیات فعالیت دارند.

اعضای این هیات طبق مقررات وظایف خود را در راستای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور با همکاری هیات اجرایی و بازرسی انجام می‌دهند.