مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد از اجرایی شدن پروژه بین المللی منارید در شهرستان مهریز خبر داد.

محمدرضا آخوندی در جلسه امضای تفاهم نامه اجرا وتعمیم دستاوردهای پروژه منارید در مهریز گفت: سابقه پروژه بین المللی منارید به سال2011 برمیگردد و دراستان یزد در شهرستان بهاباد آغاز شده است.

وی گفت: امروز برای تعمیم دستاوردهای منارید در شهرستان مهریز و منطقه تنگ چنار با حضور فرماندار تفاهم نامه ای منعقد شد که از سال جاری این پروژه در شهرستان مهریز انجام شود.

آخوندی اشاره کرد: مجموعأ سه شهرستان از ده شهرستان استان پروژه منارید در حال انجام هست.

وی همچنين  افزود: هدف از این طرح انسجام سازمانی و توانمندسازی جوامع محلی برشمرد که با همکاری همه بخشها و دستگاه ها سندی تنظیم خواهد شد و بر اساس آن سند عملیات اجرایی در طول  دوره انجام خواهد شد.

سيد محمد رستگاري فرماندارشهرستان مهریز بيان داشت : با اجرای پروژه منارید در صدد هستیم که از ظرفیت زیست بوم ها در راستای تامین معاش مردم محلی مناطق اجرای طرح استفاده کنیم و استفاده بهینه از منابع آب وخاک در کنار حفظ ارزشمند گیاهی وجانوری مد نظرهست وبر بکارگیری روش هایی برای توسه پایدار تاکید می ورزد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز برای هماهنگ نمودن نیازهای مردم با برنامه های دولت و همچنین به اهمیت دفاتر توسعه و برنامه ریزی روستا به عنوان محلی برای ایده پردازی و طرح نویسی روستاییان تاکید نمود.

سید علی باقری ضمن اشاره به نحوه انتخاب روستا و حوزه آبخیز به نحوه تعامل دستگاه های اداری شهرستان و اهمیت و نیاز های مردم و هماهنگی آن با برنامه های دولت پرداخت وافزود: با توجه به موقعیت شهرستان ، ظرفیت های موجود و هدف پروژه منارید خواستار تعامل و مساعدت فرماندار و ادارات شهرستان جهت تدوین و اجرای این پروژه در مهریز شد.