اجرای طرح آسفالت دهستان بهادران مهریز

زارع زاده فرماندار مهریز از آسفالت 35هزار متر مربع اسفالت در روستاهای کریم اباد و بهادران و مهدی آباد و علی اباد دهستان بهادران خبر داد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز ، رضا زارع زاده فرماندار شهرستان مهریز در بازدید ازطرح آسفالت راه های روستایی گفت: امسال بیش از یک میلیارد تومان به منظور اجرای طرح هادی و بهسازی کوچه های داخل روستا اختصاص یافته است و این عملیات در 4روستای این دهستان بر اساس طرح هادی روستا توسط دهیاری های این روستاها در حال اجراست.

زارع زاده جمعیت روستاهای مهریز را متناسب با نرخ رشد جمعیت کشوری برشمرد و از خدمات به این روستاها اشاره کرد و افزود: نرخ مهاجرت این روستاها منفی هست و در راستای اجرای طرح هادی مبالغ خوبی برای این روستاها در نظر گرفته شده است تا بافت روستا از یک زیبا سازی خوبی برخوردار باشد