گزارش تصويري :

آیین مهر عاطفه ها در کلیه مدارس مهریز و به صورت نمادین با حضور امام جمعه مهریز،معاونت فرمانداری ،بخشدار مركزي و جمعی از مسئولین شهرستان در دبستان استثنایی انفاق مهریز برگزار شد.