صبح امروز به صورت نمادین سال پرورش و تربیتی مهدهای کودک شهرستان مهریز  در روستا مهد آسمان به صدا در آمد این مراسم با حضور ریاست اداره بهزیستی شهرستان  اعضای شورای روستای عصمت آباد ،معتمدین محلی ریاست ستاد اقامه نماز شهرستان و... در روستا مهد آسمان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز به نقل از اداره بهزيستي شهرستان در این برنامه  ریاست اداره بهزیستی شهرستان ضمن بیان سیاستهای تربیتی سازمان بهزیستی در مقاطع مهدهای کودک از پذیرش بیش از 500نفر از نوگلان در مهدهای شهرستان خبر داد و اعلام کرد این تعداد از کودکان در 20مهد کودک و روستا مهد شهرستان ثبت نام شده اند .
رئیس اداره بهزیستی شهرستان با بیان اینکه خانواده به عنوان اصلی ترین و اثر گذار ترین واحد اجتماعی است از خانواده های در خواست نمود در شناسائی و شکوفائی استعدادهای کودکان و همچنین اجرای برنامه های تربیتی مهد های کودک را یاری نمایند.
علیزاده از اجرای طرح یک وعده غذای گرم در تمامی روستا مهد های شهرستان از هفته کودک خبر داد و بابیان اینکه تمامی کودکان روستا مهد ازاین خدمت بهرهمند  می شوند از معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی بخاطر توجه ویژه به این طرح تشکر نمود .
مشکلات ثبت نام کودکان ،شهریه ثبت نامی ،اجرای طرحهای آموزش ویژه والدین و... از دیگر مباحثی بود که رئیس اداره بهزیستی شهرستان در این برنامه  به آن پرداختند .