بازدید سه ساعته از پروژه های نیمه تمام خیری و دولتی اداره آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز،  معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهریز از پروژه های نیمه تمام خیری و دولتی اداره آموزش و پرورش شهرستان بازدید کرد.

این بازدید به منظور بررسی وضعیت روند اجرا، میزان پیشرفت و مسائل مربوط جهت تامین اعتبارات لازم در اتمام پروژه ها صورت گرفت.

همچنین از مدرسه خیری طیبه صادقی با حضور خود خیر در محل پروژه بازدید و ضمن قدردانی تصمیمات لازم در جهت اتمام این مدرسه اتخاذ گردید.

۱۴۰۲/۰۳/۱۱

روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز