معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهریز؛

کشتار دام در روز عید قربان در خارج از کشتارگاه ممنوع است / کشتار دام با رعایت مسائل شرعی و بهداشتی انجام شود / ناظرین بهداشت و دامپزشکی نظارت و حضور فعال داشته باشند

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، علیرضا مرادیان معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهریز در جلسه ساماندهی کشتار دام عید قربان گفت؛ با توجه به افزایش تقاضا برای قربانی دام در این روز، لزوم نظارت ها و تمهیدات لازم جهت ارتقا سطح بهداشتی گوشت از حاصل کشتار برای جلوگیری از بیماری ضروری است.

وی با اشاره به اینکه ذبح دام در معابر و منازل ممنوع است افزود: افرادی که قصد کشتار دام نذری در این روز دارند به کشتارگاه شهرستان مراجعه و پس از پیش سردگذاری نسبت به توزیع آن اقدام نمایند.

مرادیان در ادامه با تأکید بر اینکه ناظرین و بازرسین بهداشت و دامپزشکی باید در این روز حضور فعال داشته باشند، بیان کرد: لازم است در سطح شهرستان اطلاع رسانی در راستای پرهیز از خرید و کشتار غیرمجاز دام و رعایت موازین بهداشتی صورت گیرد.

و در پایان معاون فرمانداری مهریز خواستار همکاری ادارات مرتبط جهت افزایش آگاهی مردم در این زمینه شد.

۱۴۰۲/۰۴/۰۳

روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز