بازدید سرزده دهقان بنادکی از داروخانه شبانه روزی مهریز

سرپرست فرمانداری شهرستان مهریز با حضور سرزده در داروخانه شبانه روی مهریز عملکرد کارکنان  و رضایت مندی مراجعین را مورد ارزیابی قرار داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز ، محمد دهقان بنادکی از تنها داروخانه شبانه روزی شهرستان بازدید کرده و عملکرد آن را مورد ارزیابی و نظارت قرار داد.

سرپرست فرمانداری شهرستان مهریز افزود : نحوه خدمات دهی داروخانه ها به مردم بسیار حائز اهمیت است که باید مورد توجه بازرسین مربوطه قرار گیرد تا مشکلی دراین رابطه پیش نیاید