گسترش فعاليتهاي پرورشي در مدارس مهريز

گسترش فعاليتهاي پرورشي در مدارس مهريز


  راه هاي كمك به ترويج و گسترش فعاليت هاي پرورشي و استحكام اعتقادات ديني و مكارم اخلاقي دانش آموزان در شورای آموزش و پرورش مهریز بررسی شد. به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهریز، شورای آموزش و پرورش این شهرستان با  گزارش عملکرد آبان ماه رئیس آموزش و پرورش آغاز و ضمن بررسی مصوبات قبل، موضوعات بررسی و ارزیابی موقعیت کتابخانه، آزمایشگاه، نمازخانه، فضاهای ورزشی فرهنگی و هنری مدارس و راه های کمک به ترویج و گسترش فعالیت ها ی پرورشی و استحکام اعتقادات دینی و مکارم اخلاقی دانش آموزان همچنین اتخاذ راهکارهای مناسب جهت جذب مالیات و عوارض کارخانجات سطح شهرستان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و تصمیمات لازم به تصویب رسید.  
گسترش فعاليتهاي پرورشي در مدارس مهريز

 


راه هاي كمك به ترويج و گسترش فعاليت هاي پرورشي و استحكام اعتقادات ديني و مكارم اخلاقي دانش آموزان در شورای آموزش و پرورش مهریز بررسی شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهریز، شورای آموزش و پرورش این شهرستان با  گزارش عملکرد آبان ماه رئیس آموزش و پرورش آغاز و ضمن بررسی مصوبات قبل، موضوعات بررسی و ارزیابی موقعیت کتابخانه، آزمایشگاه، نمازخانه، فضاهای ورزشی فرهنگی و هنری مدارس و راه های کمک به ترویج و گسترش فعالیت ها ی پرورشی و استحکام اعتقادات دینی و مکارم اخلاقی دانش آموزان همچنین اتخاذ راهکارهای مناسب جهت جذب مالیات و عوارض کارخانجات سطح شهرستان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و تصمیمات لازم به تصویب رسید.

 

آدرس کوتاه :