کمبود اب در مهریز به بحران تبدیل شد

کمبود اب در مهریز به بحران تبدیل شد


کمبود اب در مهریز به بحران تبدیل شد   مهندس محسن   پناه بخدا مدیر اداره اب وفاظلاب شهری مهریز درگزارشی عنوان   کرد : شهرستان مهریز   در فصل   تابستان همواره    با   مشکل   کمبود اب   روبه رو   بوده است و با توجه با این که میزان بارندگی   در   چند   ماهه   گذشته   به حدی نبوده   که   کمبود نداشته باشیم   وهم اکنون نیز مردم   مهریز کمبود اب را بیش از   پیش   احساس میکنند وی افزود   هم اکنون    در شهر مهریز   11 حلقه   چاه اب اشامیدنی   وجود دارد   که باید اب 12400 مشترک را در این   شهر   تامیین کند . وی   گفت   این   11   حلقه   چاه در بهترین   حالات   خود 160   لیتر   در   ثانیه   اب استحصال   میکنند و   علاوه بر   خود   شهر مهریز باید   اب روستای   خورمیزات   و میرک اباد را   نیز تامیین   کنند . وی خاطر نشان کرد : با توجه   به   گستردگی شهر مهریز   میزان اب   مورد نیاز این   شهر   220   لیتر   بر ثانیه است که متاسفانه   با تداوم   خشکسالی های اخیر میزان ابدهی   چاها کم شده   که با توجه به به فصل    گرما    این   میزان   نیز تا   90   لیتر   کاهش    پیدا   میکند. پنابخدا   در   ادامه   گفت :برای   جبران کمبود اب    مهریز    از   اب   استیجاری   استفاده   کردیم   که   توانسته است   تا   حدودی   کمبود اب را   جبران کند. مدیر   اب   شهری   مهریز   افزود   : رعایت   نکردن   مصرف   صحیح این نعمت خدادادی   ار طرف   مردم میتواند   تبعات سنگینی را برای   خود مردم   در بر داشته باشد .میزان مصرف   بی رویه اب و عدم توجه به کمبود اب به   حدی بوده است   که از   چند روز   گذشته اب شهروندان مهریزی به مدت   5 ساعت قطع میشود. وی در   پایان   یاد اور شد : که در سال   گذشته 250   میلیون تومان   برای   تعمیر   شبکه   اب شهری هزینه شده است   که   با این   مبلغ   کم   تنها 17   کیلیومتر از 220   کیلومتر   شبکه اب شهری باز سازی شده است   متوسط    عمر شبکه اب شهری   در مهریز 30 سال است که این میزان عمر   بالا   باعث   فرسودگی قسمت عمده ای   از شبکه   اب شهری    شده   و عامل   اصلی   میزان   زیادی از هدر رفت اب   میباشد.  
کمبود اب در مهریز به بحران تبدیل شد

کمبود اب در مهریز به بحران تبدیل شد

 مهندس محسن  پناه بخدا مدیر اداره اب وفاظلاب شهری مهریز درگزارشی عنوان  کرد : شهرستان مهریز  در فصل  تابستان همواره   با  مشکل  کمبود اب  روبه رو  بوده است و با توجه با این که میزان بارندگی  در  چند  ماهه  گذشته  به حدی نبوده  که  کمبود نداشته باشیم  وهم اکنون نیز مردم  مهریز کمبود اب را بیش از  پیش  احساس میکنند

وی افزود  هم اکنون   در شهر مهریز  11 حلقه  چاه اب اشامیدنی  وجود دارد  که باید اب 12400 مشترک را در این  شهر  تامیین کند .

وی  گفت  این  11  حلقه  چاه در بهترین  حالات  خود 160  لیتر  در  ثانیه  اب استحصال  میکنند و  علاوه بر  خود  شهر مهریز باید  اب روستای  خورمیزات  و میرک اباد را  نیز تامیین  کنند .

وی خاطر نشان کرد : با توجه  به  گستردگی شهر مهریز  میزان اب  مورد نیاز این  شهر  220  لیتر  بر ثانیه است که متاسفانه  با تداوم  خشکسالی های اخیر میزان ابدهی  چاها کم شده  که با توجه به به فصل   گرما   این  میزان  نیز تا  90  لیتر  کاهش   پیدا  میکند.

پنابخدا  در  ادامه  گفت :برای  جبران کمبود اب   مهریز   از  اب  استیجاری  استفاده  کردیم  که  توانسته است  تا  حدودی  کمبود اب را  جبران کند.

مدیر  اب  شهری  مهریز  افزود  : رعایت  نکردن  مصرف  صحیح این نعمت خدادادی  ار طرف  مردم میتواند  تبعات سنگینی را برای  خود مردم  در بر داشته باشد .میزان مصرف  بی رویه اب و عدم توجه به کمبود اب به  حدی بوده است  که از  چند روز  گذشته اب شهروندان مهریزی به مدت  5 ساعت قطع میشود.

وی در  پایان  یاد اور شد : که در سال  گذشته 250  میلیون تومان  برای  تعمیر  شبکه  اب شهری هزینه شده است  که  با این  مبلغ  کم  تنها 17  کیلیومتر از 220  کیلومتر  شبکه اب شهری باز سازی شده است  متوسط   عمر شبکه اب شهری  در مهریز 30 سال است که این میزان عمر  بالا  باعث  فرسودگی قسمت عمده ای  از شبکه  اب شهری   شده  و عامل  اصلی  میزان  زیادی از هدر رفت اب  میباشد.  

آدرس کوتاه :