پیکر پروفسور سیداحمد حیدری در مهریز تشییع شد

پیکر پروفسور سیداحمد حیدری در مهریز تشییع شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، پیکر پروفسور سیداحمد حیدری بر روی دستان مردم مهریز تشییع شد.  پروفسور سیداحمد حیدری فوق دکترای روان درمانی و عضو افتخاری جامعه نابینایان استان یزد و مؤسس کتابخانه نابینایان مهریز و میبد همزمان با روز عصای سفید (نابینایان) در مهریز تشییع شد. در این مراسم فرماندار مهریز، جمعی از مسئولان و پزشکان استان نیز حضور داشتند. وی از استاتید دانشگاه کالیفورنیا، مشاور و روان درمان بیمارستان افشار یزد و بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهریز و مشاور مدعو چندین دانشگاه در استان یزد بود. پروفسور حیدری طی روزهای گذشته بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت. وی همچنین چند کتاب و مقاله در زمینه مدیریت و چند کتاب و مقاله نیز در زمینه روان درمانی تالیف و به ثبت رسانیده است.  
پیکر پروفسور سیداحمد حیدری در مهریز تشییع شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، پیکر پروفسور سیداحمد حیدری بر روی دستان مردم مهریز تشییع شد.
 پروفسور سیداحمد حیدری فوق دکترای روان درمانی و عضو افتخاری جامعه نابینایان استان یزد و مؤسس کتابخانه نابینایان مهریز و میبد همزمان با روز عصای سفید (نابینایان) در مهریز تشییع شد.
در این مراسم فرماندار مهریز، جمعی از مسئولان و پزشکان استان نیز حضور داشتند.
وی از استاتید دانشگاه کالیفورنیا، مشاور و روان درمان بیمارستان افشار یزد و بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهریز و مشاور مدعو چندین دانشگاه در استان یزد بود.
پروفسور حیدری طی روزهای گذشته بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت.
وی همچنین چند کتاب و مقاله در زمینه مدیریت و چند کتاب و مقاله نیز در زمینه روان درمانی تالیف و به ثبت رسانیده است.

 

آدرس کوتاه :