هفته دولت در مهریز/فرماندار مهریز از پزشکان شهرستان مهریز تجلیل و قدردانی کرد


به مناسبت روز پزشک و همزمانی آن با هفته دولت،"سید محمد رستگاری "فرماندار به همراه مدیر شبکه شبکه بهداشت و درمان مهریز با حضور در بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی روز پزشک را به پزشکان سخت کوش تبریک گفت.

به مناسبت روز پزشک و همزمانی آن با هفته دولت، "سید محمد رستگاری"فرماندار شهرستان مهریزبه همراه مدیر شبکه شبکه بهداشت و درمان مهریز با حضور در بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی روز پزشک را به پزشکان سخت کوش تبریک گفت.
آدرس کوتاه :